Home


Website suïcidaliteit.nl:


           -Aandacht voor wetenschappelijk onderzoek gericht op diagnostiek,

           behandeling en preventie van suïcidaliteit in de GGZ.   


          - Onderzoek naar subtyperen van suïcidaliteit.


          - Introductie van een van de spaarzame evidente behandelingen gericht op suicidaliteit (CAMS).


          - Praktijk verbeteren door introductie EBM handvatten

         

          - Onderzoek naar suïcidaal gedrag en suïcides in Nederland.


          - Onderzoek naar verbetering van klinische en ambulante zorg


          - Onderzoek naar subtypen en differentiatie van suïcidaliteit.


          - Verbeteren van nazorg bij suïcide en leren van suïcides.


          - Gebruik van de multidisciplinaire richtlijn/generieke module van

           diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag.


          - Bevordering van het professioneel praktisch handelen bij suïcidaliteit.


          - Introduceren van behandelwijzen voor suïcidaal gedrag.
Deze site is uiteindelijk bedoeld om bij te dragen aan een verbeterde zorg rondom suïcidaal gedrag en dus ook om....

suïcides te kunnen verminderen en/of te voorkomen.

Helaas circuleren er op internet ook verschillende  websites die hulp bieden bij het uitvoeren van

zelfdoding, zelfdoding romantiseren en dit soms zelfs aanprijzen. Kijk uit voor dergelijke websites,

ze vergroten het risico op leed en uiteindelijk op suïcide!
Als u suïcidaal bent en hulp zoekt via

internet klikt u dan aub op de volgende

link van 113 zelfmoordpreventie

Dit is de persoonlijke site van Remco de Winter.


Remco de Winter is psychiater en doet daarnaast klinisch gerelateerd praktisch en wetenschappelijk onderzoek naar suïcidaal gedrag in de GGZ.

Hij is verbonden aan GGZ Rivierduinen, Universiteit van Maastricht en de Vrije Universiteit.


contact via info@suicidaliteit.nl (Note ik beantwoord geen klinisch inhoudelijke vragen in verband met de grote hoeveelheid verzoeken)


Zoektermen zijn ‘preventie suïcide in de GGZ’, ‘omgaan met zelfdodingsgedachten’, suïcidepreventie, behandelen van suïcidaliteit,

‘depressie en zelfdoding’, ‘zelfmoord’. CAMS care, Domotica          Website suicidaliteit.nl: Dutch website and aims


        - Focus on scientific research aimed at diagnosis, treatment, and prevention of suicidality in mental health care.

        - Enhancing practice through the introduction of Evidence-Based Medicine (EBM) tools (like CAMS).

        - Research on suicidal behavior and suicides in the Netherlands.

        - Research on improving clinical and outpatient care.

        - Research on subtypes and differentiation of suicidality.

        - Enhancing postvention care for suicides and learning from suicide cases.

        - Utilizing the multidisciplinary guideline/generic module for diagnosing and treating suicidal behavior.

        - Promoting professional and practical actions when dealing with suicidality.

        - Introducing treatment methods for suicidal behavior.

        - Ultimately, this site aims to contribute to improved care surrounding suicidal behavior, with the goal of reducing and/or preventing suicides.

        - Unfortunately, various websites circulating on the internet also provide assistance with carrying out self-harm, romanticize suicide, and even                    promote it.

        - Be cautious of such websites, as they increase the risk of suffering and ultimately suicide!

        - If you are feeling suicidal and seeking help online, please click on the following link from

                                 

                       113 Suicide Prevention  (in the Netherlands).This is the personal website of Remco F.P. de Winter MD PhD.

Remco is a psychiatrist  and researcher who is actively involved in clinically relevant practical and scientific research on suicidal behavior in mental health care.

He is affiliated with GGZ Rivierduinen, Maastricht University, and the Vrije Universiteit.


Contact can be made via info@suicidaliteit.nl (Please note that I do not respond to clinically specific questions due to the high volume of requests).


Search terms include 'suicide prevention in mental health care,' 'dealing with suicidal thoughts,' suicide prevention, treating suicidality, 'depression and suicide,' '

suicide.' CAMScare, Domotics/ automation. differentiation; suicidality;suicidal behavior;subtype;subcategory;category;categories;categorize;subcategories;validation study;mental health;suicide;suicidal;differentiation;classification;psychiatry;classify;psychiatric;suicide prevention;suicidal ideation;mental illness;suicidal thought   

Copyright Remco de Winter © All Rights Reserved